Cyfleoedd

Edrychwch ar y cyfleoedd, swyddi, cyrsiau, gweithdai a digwyddiadau sydd ar y gweill yng Nghymru a thu hwnt.

Tafwyl 2024 - Ffurfio Band Iaith Gymraeg

Ydych chi'n nabod rhywun o Gaerdydd rhwng 14-19 a hoffai ffurfio band Cymraeg newydd?

Dyddiad Cau: April

Paned Creadigol - Caerdydd Creadigol

Mae Caerdydd Creadigol yn cynnal cyfarfod misol ar gyfer artistiaid, busnesau a gweithwyr llawrydd creadigol, o'r enw 'Creative Paned'. Mae’r digwyddiadau anffurfiol hyn yn dod â chymuned greadigol Caerdydd at ei gilydd ar gyfer y tair elfen hollbwysig – cysylltiad, creadigrwydd a chaffein.

Dyddiad Cau: 19 / 04 / 24

LLif(t) - Sesiwn agored o fyrfyfyrio am ddim

Mae Llif(T) yn dychwelyd! Sesiwn agored o waith byrfyfyr am ddim ym Mangor. Bydd sesiwn  2 awr yn rhoi cyfle i gyfranogwyr chwarae cerddoriaeth ensemble fyrfyfyr mewn amgylchedd cyfforddus a chynhwysol.

Dyddiad Cau: 28 / 04 / 24

Sain a Cherddoriaeth - Yn Y Gwneud ceisiadau yn agor

Mae In the Making yn rhaglen datblygu artistiaid ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed. Dyma’r unig raglen o’i math yn y DU sy’n cefnogi crewyr a chyfansoddwyr cerddoriaeth ifanc.

Dyddiad Cau: 30 / 04 / 24

Wrexham Sounds - AI Cerddoriaeth Lab

Mae Wrexham Sounds yn gwahodd 100 o bobl ifanc 13-19 oed i gymryd rhan yn eu Labordy Cerddoriaeth AI, AM DDIM.

Dyddiad Cau: 06 / 05 / 24

Cyfleoedd Gwaith - Rheolwr Prosiect, Music Theatre Wales

Mae MTW yn recriwtio Rheolwr Prosiect ar ei liwt ei hun i'n cefnogi i ddarparu ein rhaglen Cyfeiriadau'r Dyfodol ar draws sir Rhondda Cynon Taf.

Dyddiad Cau: 10 / 05 / 24

Ymdrech - Digwyddiad Cerddoriaeth i Bobl Ifanc

Cyfle i bobl ifanc ardal Aberhonddu i berfformio a dysgu am y diwydiant cerddoriaeth.

Dyddiad Cau: 11 / 05 / 24

Y Ffowndri - Dosbarth Meistr Drymiau

Mae Jonathan Davies, ar y cyd â’r cynllun cenedlaethol ar gyfer cerddoriaeth yng Nghymru, yn falch o gyflwyno dosbarth meistr drymiau gydag Ash Green (Holding Absence) a Tom Connelly (Dream State) yn The Foundry, Aberhonddu.

Dyddiad Cau: 01 / 06 / 24

Her Sinema Tawel - Cynghrair Sgrin Cymru

Fel rhan o Sinemaes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhontypridd eleni, mae Cynghrair Sgrin Cymru wedi ymuno â’r Archif Sgrin a Sain i gynnig her i unrhyw un greu cerddoriaeth ac un o’i ffilmiau yn eu casgliad.

Dyddiad Cau: 14 / 06 / 24

Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol Cymru - Angen cynhyrchydd

Ydych chi'n gynhyrchydd gyda phrofiad o drefnu a llwyfannu sioeau byw? Mae Gwas Cerdd yn chwilio am unigolyn creadigol, dwyieithog i drefnu digwyddiad cerddorol ar gyfer  pobl ifanc fel rhan o’u presenoldeb yn Eisteddfod yr Urdd.

CYD-BEILOT: RHWYDWAITH MENTORA’R CERDDORWYR

Cyd-Beilot: mae Rhwydwaith Mentora’r Cerddorion yn grymuso cyfansoddwyr caneuon, cyfansoddwyr a cherddorion i ddatblygu eu gyrfaoedd gyda chefnogaeth gan fentor profiadol.

Tape Muisc - Tonnau Sain

Deifiwch i fyd sain gyda “Sound Waves” – prosiect cerddoriaeth a sain AM DDIM wedi’i deilwra ar gyfer talentau ifanc 8-18 oed!

Dyddiad Cau: Regular Sessions

The Artbeat Anthem - New Era Talent

Meistrolwch gelfyddyd DJing, canu, barddoniaeth, rap, cynhyrchu cerddoriaeth a graffiti am ddim (Dan 25).

Dyddiad Cau: Every Wednesday

Nosweithiau Jam Agored - Y Ffowndri Aberhonddu

Ydych chi'n gerddor yn y Bannau Brycheiniog? Bob nos Iau mae Ffowndri Aberhonddu yn cynnal eu noson Meic Agored a Jam.

Dyddiad Cau: Weekly event

Meic Agored - Y Glôb yn Y Gelli

Ydych chi'n berfformiwr o'r Bannau Brycheniog ac yn pendroni sut i berfformio yn eich ardal leol? Efallai mai The Globe at Hay yw eich ateb gyda'u meiciau agored wythnosol.

Dyddiad Cau: Weekly event

DARGYFEIRIO: Gofod cydweithio misol ar gyfer pobl greadigol niwroddargyfeiriol yn Ne Cymru

Mae DIVERGE eisiau creu mannau lle gall pobl greadigol niwrowahanol ddod at ei gilydd a meithrin undod, cefnogaeth a chydweithio.

Dyddiad Cau: Regular Sessions

SESIWN CANU UWCH

Sesiynau canu llesiant cymunedol wythnosol yn Aberhonddu.

 

Dyddiad Cau: Weekly event

Help Musicians - Cofnodi a Rhyddhau

Gall Help Musicians eich cefnogi i greu cerddoriaeth newydd a'i rhannu â'r byd. Boed yn amser stiwdio, meistroli, neu ddyrchafiad o amgylch datganiad, gallwn eich helpu i recordio a rhyddhau eich cerddoriaeth.

Dyddiad Cau: Rolling deadline

Y Siop Siarad - Caerffili

Democratiaeth, Diwylliant a Chreadigrwydd y tu mewn i un siop fach ac mae gwahoddiad i bawb. Siop sy'n gwerthu dim byd a lle mae syniadau, gwybodaeth a sgwrs am ddim.

Dyddiad Cau: Rolling Deadline

Helpu Cerddorion - Cronfa MOBO

Cefnogaeth tuag at greu a hyrwyddo cerddoriaeth o darddiad Du. Gallwch wneud cais am hyd at £3,000 tuag at recordio cerddoriaeth, a phopeth sy'n mynd o gwmpas yn ei gael allan i'r byd.

Dyddiad Cau: Rolling Deadline

Helpu Cerddorion - Teithiol a Byw

Cefnogaeth i fynd â'ch perfformiad i'r llwyfan a dod ag ef ar daith.

Dyddiad Cau: Rolling Deadline

Helpu Cerddorion - Sgiliau a datblygiad proffesiynol

Cefnogaeth i dyfu trwy hyfforddiant, mentora neu gyfleoedd dysgu eraill.

Dyddiad Cau: Rolling Deadline

Helpwch Gerddorion - Cefnogwch eich astudiaethau

Derbyn cymorth ariannol ar gyfer eich astudiaethau ôl-raddedig neu, mewn rhai achosion, astudiaethau israddedig.

Dyddiad Cau: Rolling Deadline

Cyngor Celfyddydau Cymru - Camau Creadigol

Nod y rhaglen hon yw cefnogi unigolion a sefydliadau sydd wedi wynebu rhwystrau i gael mynediad at cyllid. 

Dyddiad Cau: Rolling deadline

Sefydliad PRS: Cronfa Arddangos Ryngwladol

Mae’r Gronfa Arddangos Ryngwladol (ISF) yn cynnig cymorth allforio hanfodol i artistiaid, bandiau, ysgrifenwyr caneuon a chynhyrchwyr o’r DU sydd wedi’u gwahodd i berfformio neu greu cerddoriaeth newydd mewn gwyliau neu gynadleddau arddangos rhyngwladol.

 

Dyddiad Cau: Rolling deadline

Escape Records: Cyfleoedd

Mae gan Escape Records ystod eang o gyfleoedd gwaith ar gael.
 

 

 

Dyddiad Cau: Rolling deadline

Welsh National Opera: Profiad Gwaith

Bob blwyddyn mae WNO yn cynnig profiad gwaith, lleoliadau a chyfleoedd cysgodi mewn gwahanol adrannau ar draws y sefydliad yn dibynnu ar argaeledd ac amserlenni cwmni.

 

Dyddiad Cau: Rolling deadline

Mae The Moon Caerdydd yn galw am actau lleol

Eisiau chwarae yn The Moon? Chwarae cerddoriaeth wreiddiol? Maen nhw'n cael llawer o negeseuon bob wythnos felly maen nhw'n creu cronfa ddata o berfformwyr o Dde Cymru ar gyfer sioeau'r dyfodol.

Dyddiad Cau: Rolling deadline

Dewch i Chwarae Yn CWRW - Caerfyrddin

Cynhaliwch eich digwyddiad eich hun am ddim yn CWRW.

Dyddiad Cau: Rolling Deadline

Byrfyfyrwyr De Cymru

Mae Byrfyfrwyr De Cymru yn cynnal gweithdai rheolaidd yn SHIFT yng Nghaerdydd.

Dyddiad Cau: Regular Sessions

Talent Cyfnod Newydd - Sesiynau Jam

Angen ymarfer eich set cyn eich digwyddiad nesaf? Ffansi troelli ar y deciau? Os ydych chi awydd hyn, mae Sesiynau Jam Talentau Cyfnod Newydd bob dydd Iau 4.30pm yn Inkspot.

Dyddiad Cau: Every Thursday

Dewch yn gyd-grëwr ifanc cyflogedig yn The Democracy Box

Mae'r Blwch Democratiaeth yn recriwtio mwy o gyd-grewyr ifanc 16-26 oed sydd wedi'u geni neu eu lleoli yng Nghymru.

Dyddiad Cau: Ongoing Call Out

Sunday Cypher - Meic Agored Hip Hop

Meic Agored AM DDIM yn y Byncws yn Abertawe, yn croesawu MCs, DJs ac artistiaid Hip Hop o bob lefel.

Dyddiad Cau: Regular Sessions

Y Gofod Creadigol

Drymiau, curiadau, gitarau a bariau - gofod creadigol yng Nghaerdydd i rai dan 25 oed.

Dyddiad Cau: Regular sessions

Sut i flaenoriaethu hunanofal wrth weithio ym myd cerddoriaeth

Sesiynau hunanofal dan arweiniad am ddim i ddarparu technegau i helpu gydag amseroedd heriol.

Dyddiad Cau: Regular Sessions

GALWAD ACADEMI LEEWAY- 'Join the Dots'

Mae Cynyrchiadau Leeway, , mewn partneriaeth â Valleys Kids yn lasio Academi Leeway, academi theatr gerddorol ar lawr gwlad i bobl ifanc 14–25 oed – ac rydym yn awyddus i glywed gennych chi.

Dyddiad Cau: Regular Sessions

Noson Allan - Cyfleoedd Perfformio

Mae Noson Allan yn gweithio ledled Cymru gyda hyrwyddwyr gwirfoddol cymunedol mewn neuaddau pentref, lleoliadau cymunedol ac ychydig o theatrau bach nad ydynt yn cael eu hariannu.

Dyddiad Cau: Rolling Deadline

Meic Agored North Star Caerdydd

Byddwch yn barod am Ddigwyddiad Meic Agored Pythefnosol North Star Caerdydd!

Dyddiad Cau: Regular Session

Grŵp Cerddoriaeth Gwaed y Dyfodol

Grŵp cerddoriaeth i bobl ifanc 15 - 21 oed yn wythnosol yn Grand Swansea.

Dyddiad Cau: Regular Sessions

BBC Cerddoriaeth Introducing

Ydych chi’n creu cerddoriaeth? Sicrhewch eich bod chi’n cael eich clywed ar y BBC.

Dyddiad Cau: Rolling Deadline

Sound Progression

Mae Sound Progression yn cynnig rhaglenni rhad ac am ddim yn bennaf i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau cerddorol.

Dyddiad Cau: Regular Sessions

Technoleg Cerddoriaeth, Recordio a Chynhyrchu

Ymunwch â MAD Abertawe am wersyll bŵt 12 wythnos am ddim i ddechreuwyr cerddoriaeth.

 

Dyddiad Cau: Weekly Sessions

Trac Cymru – Galwad Am Hwyluswyr Creadigol

Mae Trac Cymru yn bwriadu cynyddu ei fanc o hwyluswyr creadigol i helpu i gyflawni ei uchelgais ar gyfer rhaglen gynyddol o weithdai cerddoriaeth gyffrous mewn ysgolion a grwpiau cymunedol ledled y wlad.

Dyddiad Cau: Rolling Deadline